Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.leesmijnverhaal.nl) zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de voorwaarden, en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie.
LeesMijnVerhaal streeft er naar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat LeesMijnVerhaal niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. LeesMijnVerhaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website, en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via email, kan niet zonder meer een relatie ontstaan tussen LeesMijnVerhaal en de gebruiker van de website.

E-mail.
LeesMijnVerhaal garandeert niet dat aan hem gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat (tijdige) ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hier aan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met LeesMijnVerhaal te corresponderen, accepteert u dat risico.

Hyperlinks.
Deze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. LeesMijnVerhaal heeft geen invloed op de websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daar van. LeesMijnVerhaal aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten.
Alle publicaties en uitingen van LeesMijnVerhaal zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook worden gekopieerd, verveelvoudigd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat LeesMijnVerhaal daar vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.leesmijnverhaal.nl op deze pagina.

Loading